top of page

Ons privacybeleid

Wij vinden de vertrouwelijkheid van uw gegevens belangrijk

Twee mensen zijn verantwoordelijk voor ons privacybeleid:

  • Jean-Denis Kestermans en Valéry Paternotte

  • We hebben een speciaal adres gecreëerd waar iedereen meer specifieke informatie kan opvragen over de gegevens die we bewaren of om deze te laten corrigeren of wissen : data@financite.be. Weet dat we u ook kunnen helpen op info@fincommon.coop.

 

Voor elk gegeven dat we hebben (mogelijk: naam, voornaam, e-mailadres, btw-nummer, enz.), Hebben we ons afgevraagd waarom het legitiem en strikt noodzakelijk was om deze gegevens te verwerken en op welke rechtsgrond we ons daarvoor konden beroepen.

De belangrijkste rechtsgrondslagen zijn:

  • Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract : by gebruik van het adres om een ​​brief naar een coöperant te sturen. Iedereen die een aanvraag indient om coöperant bij F'in Common te worden en zijn bank opdracht geeft om gewone F'in-aandelen te kopen, biedt F'in Common ook een wettelijke basis om zijn postadres te gebruiken voor het verzenden van berichten waarop de status van coöperant het recht geeft. .

  • Wettelijke verplichting : voor de btw-aangifte is het btw-nummer van het bedrijf nodig.

  • Toestemming : wij vragen bijvoorbeeld via een ondertekend formulier de deelnemers aan onze evenementen of zij de nieuwsbrief willen ontvangen. Opdat de toestemming expliciet en geïnformeerd is, vermelden we bijvoorbeeld, dat ze elke 2 weken een e-mail ontvangen over het thema solidariteit en verantwoord beleggen en dat elk bericht de mogelijkheid bevat om zich in 2 klikken uit te schrijven.

  • Het gerechtvaardigd belang van de organisatie . De AVG voorziet in de mogelijkheid om een ​​gerechtvaardigd belang in te roepen. Dit principe heeft tot doel elke organisatie aansprakelijk te stellen voor het gebruik van persoonsgegevens en keert de bewijslast om: het is aan de organisatie om te bewijzen dat zij de gegevens voor legitieme doeleinden en met voorzichtigheid en evenredigheid heeft gebruikt.

 

De gegevens worden verzameld en verwerkt door alle beschikbare beveiligingsmaatregelen tegen redelijke kosten te nemen.

 

Deze informatie wordt niet overgedragen aan een andere organisatie of bedrijf zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

bottom of page