top of page

Een innovatief coöperatief financierings-instrument,
ontworpen met en voor ondernemingen in de sociale economie!

Deelt uw bedrijf de waarden en beginselen van de sociale economie?

Een financiering die eenvoudig te bekomen is, maar hoe?

1

Word lid van de coöperatie door in te schrijven voor €500

U lanceert zich in de gemeenschap die ondernemingen van de sociale economie en investerende burgers samenbrengt.

Om leningen toe te kennen, stelt F’in Common zijn kapitaal open voor zoveel mogelijk mensen. Zo creëert ze een gemeenschap van burgers die hebben besloten een deel van hun spaargeld te gebruiken om u te steunen. U kan zo bekendheid geven aan uw activiteiten en uw zichtbaarheid garanderen.

2

Kies een financiële partner om een cofinanciering met F’in Common op te richten

U kan zich richten tot uw gebruikelijke financieringsinstelling: W.alter in de regio Wallonië, Brusoc in de regio Brussel of een andere bank of financiële instelling.

Vraag vervolgens een financiering aan F’in Common van hetzelfde bedrag en aan dezelfde voorwaarden als bij uw gebruikelijke instelling.

3

Zorg ervoor dat minstens een financieel product (aandeel, obligatie) van uw organisatie het Label Solidaire financiering.

Indien dit nog niet het geval is, krijgt u begeleiding van het team van Financité om dit label te bekomen dat besvestigt dat uw financiële activiteiten een sociale en/of ecologische meerwaarde creëren op basis van verschillende objectieve criteria.

Een innoverende investeringscoöperatief die u toelaat een lager interestpercentage te bekomen bij een volgende lening.

De kredietnemers bij F’in Common voeden een gemeenschappelijke reserve die een die een onderling waarborgsysteem vormt. In geval van wanbetaling van een of meerdere kredietnemers, doet men in de eerste plaats beroep op deze reserve om de leningen terug te betalen.

Nadat u uw eerste lening volledig heeft terugbetaald, kan het deel van de rente die aan deze reserve werd toegevoegd, worden gebruikt door uw onderneming voor een nieuwe lening, voor zover dit deel niet werd gebruikt om wanbetalingen van de kredieten toegekend door de coöperatie, te dekken.

Het wordt afgetrokken van de verschuldigde rente voor deze nieuwe lening die u zo aan een betere prijs bekomt.

bottom of page