top of page

De coöperanten

F'in Common brengt burgers en bedrijven uit de sociale economie samen om op duurzame wijze een economie voor mens en milieu te financieren. Opgericht in december 2018 door 31 bedrijven in de sociale economie.

Maatschappelijke samenwerkers

Alle coöperanten hebben deskundigheid in maatschappelijke aangelegenheden. Het gaat over :

  • De De Stichting voor Toekomstige Generaties, wiens Sustainable Finance Fund gratis aan F'in Common-een betalingsverzuimdekking biedt tot € 150.000. Dit komt bovenop het deel dat wordt gedekt door het reservefonds dat binnen F'in Common is opgericht om de risico's omtrent het verstrekken van leningen door de coöperatie te dekken.

  • Financité garandered dat de gefinancierde bedrijven van sociaal en / of ecologisch nut zijn volgens de criteria van het label Financité & FairFin.

Gewone coöperanten

 

Alle medewerkers die samen willen investeren in de ontwikkeling van het Belgisch sociaal ondernemerschap.

Ondernemende coöperanten

 

Alle juridische entiteiten die kunnen profiteren van financiering van F'in Common.

Deskundige coöperanten

Alle medewerkers die gezamenlijk wensen te investeren in de uitbouw van het Belgisch sociaal ondernemerschap en blijk geven van deskundigheid op financieel vlak.

Een raad van bestuur

Vertegenwoordigers van maatschappelijke coöperanten

  • Financité, vertegenwoordigd door Charlaine Provost, voorzitter van F'in Common, en Annika Cayrol, belast met de dagelijkse leiding.

  • De Stichting voor Toekomstige Generaties, vertegenwoordigd door Tanguy Vanloqueren

  • Netwerk Solidariteit, vertegenwoordigd door Frédéric Madry

Vertegenwoordigers van coöperatieve ondernemers

  • 8infini, vertegenwoordigd door Stéphane Emmanuelidis

  • Rekwup, vertegenwoordigd door Jean-Gérald Pahaut

Vertegenwoordiger van gewone coöperanten

  • Laurent Simon

De 31 oprichtende bedrijven

bottom of page