top of page

investcoop.brussels,
investeer in jouw stad en haal er profijt uit

investcoop-logo.png

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, samengevat :

  1. Onderworpen zijn aan de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

  2. Inschrijven op aandelen voor een minimumbedrag van € 100,

  3. De aandelen onderhands aankopen,

  4. Nog in het bezit zijn van de aandelen op het einde van het belastbaar tijdperk waarophet belastingkrediet van toepassing is.

Ondersteun de Brusselse sociale en duurzame economie en geniet 5 jaar lang van een belastingvoordeel van 3,5% per jaar!

De maatschappelijke en klimatologische uitdagingen zijn enorm. Hoe kan Brussel daar economisch op inspelen? Een ontmenselijkte economie of een lokale, sociale, geëngageerde economie? Als Brusselaar kan je de sociale en duurzame economie in Brussel ondersteunen en geniet je van een aantrekkelijk fiscaal voordeel.

 

Met deze maatregel, ingevoerd op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 juni 2023, kunt u inschrijven op aandelen van een Brusselse financieringscoöperatie. Het geïnvesteerde geld zal volledig worden geherinvesteerd in de lokale economie en zal de ontwikkeling mogelijk maken van bedrijven die zich moeilijker financiering vinden bij traditionele financiële spelers, zoals verenigingen, coöperaties, sociale ondernemers, zelfstandigen, enz.

Sociaal rendement en gegarandeerd belastingvoordeel

U heeft een directe impact op de ontwikkeling van de sociale en duurzame economie in Brussel en geniet gedurende 5 jaar van een belastingvermindering van 3,5% van de geïnvesteerde bedragen, op een maximale investering van € 100.000.

Beleggen in aandelen, zoals aandelen in onze coöperaties, brengt risico's met zich mee. De belegger loopt het risico het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Alvorens in te schrijven op aandelen, dienen potentiële beleggers in de informatievenota van F’in Common aandachtig te lezen.

bottom of page