top of page

De documenten

Transparantie is een van de pijlers van F'in Common. Daarom vind je op deze pagina alle financiële en juridische informatie over de coöperatie. Deze informatie zijn alleen beschikbaar in het Frans, omdat de middelen van de coöperatie beperkt zijn.
Kun je niet vinden wat je zoekt ? Neem contact met ons op via het contactformulier of info@fincommon.coop.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Jaarrekening

De jaarrekeningen geven een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Door de balansen van jaar tot jaar te vergelijken, kun je veranderingen in het eigen vermogen van het bedrijf op de voet volgen.

CNC Speciaal Verslag

CNC-erkende coöperatieve vennootschappen moeten een
"speciaal verslag" opstellen over de manier waarop de vennootschap ervoor gezorgd heeft dat aan de toelatingsvoorwaarden werd voldaan, in het bijzonder over de economische en sociale voordelen voor de leden en over de informatie en opleiding van hun leden en het grote publiek. Dit verslag moet worden opgesteld voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering en moet op verzoek van de FOD Economie worden overgemaakt in het kader van de controle van de toelatingsvoorwaarden.

Activiteitenverslag

Dit verslag beschrijft de prestaties van F'in Common in het afgelopen jaar. Het laat veranderingen zien in het aantal coöperatieleden en geeft een overzicht van bestuur, financiële partners, verstrekte leningen en hun sociale impact.

Statuten

De statuten zijn de werkingsregels van het bedrijf: de statuten bevatten onder andere de clausules die de relaties met mensen buiten het bedrijf, de relaties tussen aandeelhouders onderling en de bevoegdheden van de vertegenwoordigers van het bedrijf regelen.

escap GT5

F'in Common maakt al een aantal jaar deel uit van een werkgroep (GT5) binnen escap. escap is een collectief project dat academische experts en experts uit het veld samenbrengt om kennis en instrumenten voor de ontwikkeling van de sociale economie te delen en samen te stellen.

Barometers

Elk jaar bundelen we onze belangrijkste gegevens in één document, zodat iedereen een overzicht heeft van het jaar van onze coöperatie. Alle edities van deze barometers zijn hieronder te vinden (alleen beschikbaar in het Frans).

bottom of page